Auditor
wiodący

Auditor wiodący

    • GCERTI oferuje szeroki zakres usług i programów szkoleniowych dla auditorów wiodących.

    • kursy i seminaria są dostosowane do ram czasowych klienta i budżetu

    • doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni profesjonalne szkolenie w zależności od zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych.


Oferujemy szkolenia dla auditorów wiodących w zakresie:


ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO/IEC 27001:2013

ISO 45001:2018