ISO 45001

Co to jest ISO 45001?

ISO 45001 to międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP). ISO 45001 umożliwia organizacjom zapewnienie bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy poprzez zapobieganie urazom i wypadkom w związanemu z pracą, a także proaktywną poprawę wyników w zakresie BHP.

Kto może wdrożyć ISO 45001?

Każda organizacja, niezależnie od jej rodzaju, wielkości, produktów i usług, może wdrożyć tę normę w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez eliminację zagrożeń, minimalizację zagrożeń dla BHP (w tym braków systemowych), wykorzystanie możliwości BHP i rozwiązanie systemu zarządzania BHP niezgodności związane z jej działalnością.

Jakie są główne zalety certyfikacji ISO 45001?

• Pomaga osiągnąć cele BHP
• Poprawia wydajność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
• Pomaga w wypełnieniu zobowiązań w zakresie zgodności BHP
• Pomaga zidentyfikować i spełnić oczekiwania zainteresowanych stron
• Poprawia wizerunek firmy i wiarygodność organizacji, aby uzyskać więcej biznesu
• Potencjalnie obniża składkę ubezpieczeniową po uzyskaniu certyfikacji ISO 45001
• Tworzy jak najlepsze warunki pracy
• Pomaga zidentyfikować zagrożenia i wprowadzić kontrole
• Zmniejsza liczbę wypadków i chorób w miejscu pracy, aby zmniejszyć związane z tym koszty i przestoje
• Angażuje i motywuje pracowników dzięki lepszym i bezpieczniejszym warunkom pracy
• Zmniejsza/eliminuje koszty związane z karami, jeśli są skutecznie wdrożone
• Zmniejsza koszty związane z wypadkami BHP, urazami i złym stanem zdrowia
• Pomaga zintegrować wiele programów BHP pod jednym parasolem
• Potencjalnie zmniejsza częstotliwość audytów ze strony organów regulacyjnych i innych zainteresowanych stron
• Wykazuje „należytą staranność”, aby stworzyć prawnie obronę stanowiska przed ewentualnymi procesami sądowymi