ISO 14001

Co to jest ISO 14001?

ISO 45001 to międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego. Głównym celem normy ISO 14001 jest „promowanie skuteczniejszego i wydajnego zarządzania środowiskowego w organizacjach.

Kto może wdrożyć ISO 14001?

Każda organizacja, niezależnie od jej rodzaju, wielkości, produktów i usług, może wdrożyć tę normę w celu poprawy oddziaływania na środowisko poprzez eliminację zagrożeń środowiskowych (w tym braków systemowych), wykorzystanie możliwości zarządzania środowiskowego i rozwiązanie niezgodności związane z jej działalnością.

Jakie są główne zalety certyfikacji ISO 14001?

• Pomaga osiągnąć cele środowiskowe
• Poprawia wydajność w ochrony środowiska
• Pomaga w wypełnieniu zobowiązań w zakresie zgodności środowiskowej
• Pomaga zidentyfikować i spełnić oczekiwania zainteresowanych stron
• Poprawia wizerunek firmy i wiarygodność organizacji, aby uzyskać więcej biznesu
• Potencjalnie wspiera organizacje przed organami kontrolnymi
• Pomaga zidentyfikować zagrożenia i wprowadzić kontrole
• Zmniejsza liczbę aspektów środowiskowych
• Angażuje i motywuje pracowników do ochrony środowiska
• Zmniejsza/eliminuje koszty związane z karami, jeśli są skutecznie wdrożone
• Pomaga zintegrować wiele programów środowislowych pod jednym parasolem
• Potencjalnie zmniejsza częstotliwość audytów ze strony organów regulacyjnych i innych zainteresowanych stron
• Wykazuje „należytą staranność”, aby stworzyć prawnie obronę stanowiska przed ewentualnymi procesami sądowymi