ISO 22301

Co to jest ISO 22301?

ISO 22301 to międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania ciągłością działania (BCMS) w celu ochrony przed, zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia, przygotowania się, reagowania i przywracania sprawności po zakłóceniach powstać.

Celem BCMS jest przygotowanie, zapewnienie i utrzymanie kontroli i możliwości zarządzania ogólną zdolnością organizacji do dalszego działania podczas zakłóceń.

Kto powinien wdrożyć ISO 22301?

Wymagania określone w niniejszej normie są ogólne i mają mieć zastosowanie do wszystkich organizacji lub ich części, niezależnie od typu, wielkości i charakteru organizacji. Zakres zastosowania tych wymagań zależy od środowiska operacyjnego i złożoności organizacji.

Ten dokument ma zastosowanie do wszystkich typów i rozmiarów organizacji, które:

• Wdrażaj, utrzymuj i ulepszaj BCMS
• Staraj się zapewnić zgodność z ustaloną polityką ciągłości działania
• Potrzeba możliwości dalszego dostarczania produktów i usług z akceptowalną, z góry określoną przepustowością podczas zakłóceń
• Dążyć do zwiększenia ich odporności poprzez skuteczne stosowanie BCMS

Ten standard może być używany do oceny zdolności organizacji do spełnienia własnych potrzeb i zobowiązań w zakresie ciągłości działania.

Jakie są korzyści z certyfikacji ISO 22301?

• Wspiera strategiczne cele organizacji
• Tworzenie przewagi konkurencyjnej
• Chroni i wzmacnia reputację i wiarygodność organizacji
• Przyczynia się do odporności organizacyjnej
• Zmniejsza ryzyko prawne i finansowe
• Zmniejsza bezpośrednie i pośrednie koszty zakłóceń
• Chroni życie, mienie i środowisko
• Uwzględnia oczekiwania zainteresowanych stron i pomaga im sprostać
• Daje wiarę w zdolność organizacji do odniesienia sukcesu
• Poprawia zdolność organizacyjną do zachowania efektywności podczas zakłóceń
• Skutecznie i wydajnie demonstruje proaktywną kontrolę ryzyka
• Eliminuje podatności operacyjne