AudItor wewnętrzny

Auditor wewnętrzny

    • GCERTI oferuje szeroki zakres usług i programów szkoleniowych dla auditorów wewnętrznych.
    • kursy i seminaria są dostosowane do ram czasowych klienta i budżetu
    • doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni profesjonalne szkolenie w zależności od zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych.

 

 

 Oferujemy szkolenia dla auditorów wewnętrznych w zakresie:
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO/IEC 27001:2013
ISO 45001:2018