ISO 9001

Kto powinien wdrożyć ISO 9001?

Każda organizacja, niezależnie od jej typu, wielkości, produktów i usług, może wdrożyć ten standard, aby spełnić wymagania jakościowe swoich klientów i innych zainteresowanych stron.
Jakie są kluczowe korzyści wynikające z certyfikacji ISO 9001?

• Pomaga osiągnąć cele jakościowe
• Poprawia jakość wykonania
• Poprawia i utrzymuje jakość produktów i usług
• Pomaga zidentyfikować i spełnić oczekiwania zainteresowanych stron
• Poprawia wydajność, efektywność i możliwości procesów
• Poprawia wizerunek firmy i zapewnia przewagę konkurencyjną w celu pozyskania większej liczby klientów
• Zmniejsza koszty związane z defektami, przeróbkami, odrzuceniem, karami i wycofaniem, robiąc dobrze za pierwszym razem
• Wykazuje zgodność z wymaganiami klientów, dostawców, organów regulacyjnych i innych zainteresowanych stron
• Angażuje i motywuje pracowników poprzez wdrażanie najlepszych praktyk jakościowych i tworzenie kultury jakości
• Poprawia komunikację wewnętrzną i zewnętrzną w celu ciągłego doskonalenia
• Określa ramy odpowiedzialności i odpowiedzialności całej organizacji i zainteresowanych stron