Reklamacje / Odwołania

1) W przypadku jakiegokolwiek zażalenia, dotyczącego przeprowadzonego szkolenia, odwołania się od wyników egzaminu lub skargi przeciwko jakimkolwiek innym aspektom działalności firmy, uczestnik powinien o nich niezwłocznie poinformować poprzez korespondencję emaliową.

2) GCERTI prowadzi ewidencję wszystkich skarg i odwołań.